Молитва за Арцах и Армению

Молитва за Арцах и Армению

Отче наш
Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.
Святым Крестом молим Господа, да избавит нас от грехов и спасёт благодатью милости Своей. Господи Боже Вседержитель, спаси и помилуй нас.
Охранитель и надежда верующих, Христос Бог наш, сохрани нас в мире под сенью Святого и пречестного Креста Твоего; спаси от видимых и невидимых врагов. Удостой благодарственно славить Тебя с Отцом и Духом Святым, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
__ __
ՀԱՅՐ ՄԵՐ
Հայ՛ր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո, եկեսցէ արքայութիւն Քո, եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի:
Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր. եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մենք թողումք մերոց պարտապանաց:
Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, զի Քո է արքայութիւն եւ
զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:


Սուրբ խաչիւս աղաչեսցուք զՏեր, զի սովաւ փրկեսցէ
զմեզ ի մեղաց, եւ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան Իւրոյ: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո’ եւ ողորմեա:
Պահպանեա զմեզ Քրիստոս Աստուաց մեր, ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական Խաչի Քոյ ի խաղաղութէան. փրկեա յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն:
Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զՔեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Обсуждение закрыто.