Просмотрено
Метка: Символ веры

Символы Веры ААЦ

Символы Веры ААЦ

Символ Веры есть кратко и точно описанный предмет веры христиан. В ААЦ используются 3 древних Символа веры.
Апостольский Символ (I), читается во время Таинства Крещения:
Հաւատամք յԱմենասուրբ Երրորդութիւնն, ի Հայր եւ յՈրդի եւ ի Սուրբ Հոգի: Զաւետումն Գաբրիէլի, զԾնունդն Քրիստոսի, զՄկրտութիւնն, զՉարչարանս, զԽաչելութիւնն, զԹաղումն երեքօրեայ, զՅարութիւնն, զաստուածապէս Համբարձումն, զնստիլն ընդ աջմէ Հօր, զահաւոր եւ զփառաւորեալ զմիւսանգամ Գալուստն՝ խոստովանիմք եւ հաւատամք: 
hаватамк ħАменасурб Еррордутюнэн, и hайр ев ħОрди ев и Сурб hоги. Заветумэн Габриели, эзЦнундэн Кристоси, эзМэкэртутюнэн, эзЧарчаранэс, эзХачелутюнэн, эзТахумн ерекоря,