Католикосы Армянской Апостольской Церкви:

Католикосы Армянской Апостольской Церкви:

Время правления 132-х Католикосов Армянской Апостольской Церкви :

1.Св. Григорий I, Просветитель 302-325
2. Св. Аристакес I 325-333
3. Св. Вртанес I 333-341
4. Св. Иусик I 341-347
5. Парен I 348-352
6. Св. Нерсес I 353-373
7. Шаак I 373-377
8. Завен I 377-381
9. Аспуракес I 381-386
10. Св.Саак I 387-436
11. Св. Овсеп I 437-452
12. Мелитэ I 452-456
13. МовсесI 456-461
14. Св.ГютI 461-478
15. Св. Ованес I 478-490
16. Бабкен I 490-516
17. Самвел I 516-526
18. МушеI 526-534
19. Саак II 534-539
20. Кристофор I 539-545
21. Гевонд I 545-548
22. Нерсес II 548-557
23. Ованес II 557-574
24. Мовсес II 574-604
25. Абраам I 607-615
26. Комитас I 615-628
27. Кристофор II 628-630
28. Езр I 630-641
29. Нерсес III 641-661
30. Анастас I 661-667
31. Исраел I 667-677
32. Саак III 677-703
ЗЗ. Егиа I 703-717
34. Ованес III 717-728
35. Давид I 728-741
З6. Трдат I 741-764
37. Трдат II 764-767
38. Сион I 767-775
39. Есаи I 775-788
40. Степанос I 788-790
41. Оваб I 790-791
42. Согомон I 791-792
43. Геворк I 792-795
44. Овсеп II 795-806
45. Давид II 806-833
46. Ованес IV 833-855
47. Закария I 855-876
48. Геворк II 877-897
49. Маштоц 1 897-898
50. Ованес V 898-929
51. Степанос II 929-930
52. Теодорос I 930-941
53. Егише I 941-946
54. Ананиа I 946-968
55. Ваан I 968-969
56. Степанос III 969-972
57. Хачик I 973-992
58. Саркис I 992-1019
59. Петрос I 1019-1058
60. Хачик II 1058-1065
61. Григор II 1066-1105
62. Барсег I 1105-1113
63. Григор III 1113-1166
64. Hepcec IV 1166-1173
65. Григор IV 1173-1193
66. ГригopV 1193-1194
67. Григор VI 1194-1203
68. Ованес VI 1203-1221
69. Константин I 1221-1267
70. Акоп I 1268-1286
71. Константин II 1286-1289
72. Степанос IV 1290-1293
73. Григор VII 1293-1307
74. Константин III 1307-1322
75. Константин IV 1323-1326
76. Акоп II 1327-1341
(вновь занял кафедру) 1355-1359
77. Мхитар I 1341-1355
78. Mecpon I 1359-1372
79. Константин V 1372-1374
80. Погос I 1374-1382
81. Теодорос II 1382-1392
82. Карапет I 1393-1404
83. Акоп III 1404-1411
84. Григор VIII 1411-1418
85. Погос II 1418-1430
86. Константин VI 1430-1439
87. Григор IХ 1439-1441
88. Киракос I 1441-1443
89. Григор X 1443-1465
90. Аристакес II 1465-1469
91. Саркис II 1469-1474
92. Ованес VII 1474-1484
93. Саркис III 1484-1515
94. 3акария II 1515-1520
95. Capкис IV 1520-1536
96. ГригорХI 1536-1545
97. Степанос V 1545-1567
98. Микаел I 1567-1576
99. Григор XII 1576-1590
100. Давид IV 1590-1629
101. Мовсес III 1629-1632
102. Пилипос I 1633-1655
103. Aкоп VII 1655-1680
104. Егиазар I 1681-1691
105. Наапет I 1691-1705
106. Александр I 1706-1714
107. Аствацатур I 1715-1725
108. Карапет II 1726-1729
109. Абраам II 1730-1734
110. Абраам III 1734-1737
111. Лазар I 1737-1751
112. Минас I 1751-1753
113. Александр II 1753-1755
114. Акоп V 1759-1763
115. Семён I 1763-1780
116. Гукас I 1780-1799
117. Давид V 1801-1807
118. Даниел I 1807-1808
119. Епрем I 1809-1830
120. Ованес VIII 1831-1842
121. Hepcec V 1843-1857
122. Матевос I 1858-1865
123. Геворк IV 1866-1882
124. Макар I 1885-1891
125. Мкртич I (Хримян Айрик) 1892-1907
126. Матевос II 1908-1910
127. Геворк V 1911-1930
128. Хорен I 1932-1938
129. Геворк VI 1945-1954
130. Вазген I 1955-1994
131. Гарегин I 1995-1999
132. Гарегин II 1999 по сегодняшний день.